Автоматични печати

Видове автоматични печати

Автоматичните (самонамастиляващи се) печати имат вграден мастилен тампон.

С тях не се нуждаете от мастилен тампон за да поставите печат, за разлика от обикновените и печатите с дървена дръжка, които изискват допълнителен мастилен тампон за да могат да печатат.

Освен това автоматичните печати правят по-качествен и равномерен отпечатък защото техният механизъм осигурява равномерно намастиляване и перпендикулярно движение на клишето спрямо хартията.

Предлагаме пълна гама автоматични печати с различна форма и размери:

Подробно описание, снимки и цени вижте в страниците за отделните видове автоматични печати.

Разлика между стандартни, правоъгълни и удължени печати

Стандартните, правоъгълните и удължените печати имат различни пропорции.

  • Стандартните печати имат правоъгълна форма с най-често ползваните размери на клишето и текст от няколко реда.
  • Правоъгълните печати имат по-голяма височина на клишето спрямо стандартните и позволяват повече редове в печата.
  • Удължените печати имат по-голяма дължина на клишето спрямо стандартните и позволяват поместване на дълъг текст в печата, но с по-малък брой редове.

Предимства и недостатъци на джобните печати

Джобните автоматични печати са по-компактни и позволяват носене в джоб или чанта. С това са удобни за работа извън офиса или в командировка.

Те обаче са не са толкова здрави колкото настолните автоматични печати и изискват внимателна работа без голямо усилие при печатане.

Също така понякога правят неравномерен отпечатък защото нямат водещ механизъм, който да гарантира перпендикулярно движение на клишето спрямо хартията.

За интензивна работа в офиса и подпечатване на голям брой документи дневно се препоръчва ползване на настолен автоматичен печат.