Автоматични печати

Правоъгълни автоматични печати

Видове, размери и цени за правоъгълни автоматични печати. Правоъгълните печати имат по-голяма относителна височина от стандартните.

Джобни автоматични печати

Видове, размери и цени за джобни автоматични печати. Предлагат се както кръгли, така и правоъгълни. Джобните печати се предпочитат от хора, които често пътуват и трябва да носят печат със себе си. За интензивна ежедневна работа в офиса и подпечатване на множество документи препоръчваме настолен автоматичен печат - с него се работи по-лесно, прави по-добри отпечатъци и е по-здрав.

Кръгли автоматични печати

Видове, размери и цени за кръгли автоматични печати. Фирмените печати най-често се правят с кръгла форма, която превръща печата в отделно изображение, подобно на лого, отличава го от околния текст в документа, който е разположен в редове и колони.

Стандартни автоматични печати

Видове, размери и цени за стандартни автоматични печати. Стандартните печати имат правоъгълна форма, подходяща за 3 - 5 реда текст. Те събират повече редове от удължените печати, но по-малко редове от правоъгълните печати.

Овални автоматични печати

Видове, размери и цени за овални (елипсовидни) автоматични печати. Най-често се ползват, когато в печата трябва да се постави продълговато лого.