Задължително ли е ползването на фирмен печат?

Не съществува нормативен акт, който да задължава предприятията и търговците да използват печати.

С последните изменения на Закона за счетоводството и на Закона за ДДС печатът вече не е задължителен реквизит за фактури (макар подпечатването на фактури да не е забранено, то вече не е задължително).

Печатът няма специална правна сила и съдебната практика приема, че печатът не е задължително условие за легитимация на търговските дружества, не е задължителен реквизит на издаваните от тях документи, не променя юридическата им сила и не поражда допълнителни правни последици.

Но не съществува и нормативен акт, който да забранява на банки, фирми и държавни органи да изискват подпечатване на документи от търговци - техни контрагенти и клиенти.

Затова в практиката на множество банки, фирми и на повечето учреждения е да изискват подпечатване на документите като допълнителна сигурност за достоверност на документа.

Основна причина да изискват това е, че подписи се подправят значително по-лесно от печати и че в повечето случаи подписите са нечетливи и неразбираеми.

Печатът е един вид незадължителна по закон, но практически масово използвана печатна визитна картичка на фирмата, която визуално улеснява удостоверяването на автентичността на документа в допълнение към подписа на представляващото лице.

Наличието на печат върху един документ не дава 100% гаранция за автентичност защото печатите също могат да се подправят, фалшифицират. Много по-лесно обаче е да се фалшифицират или имитират подписи.

При съмнения в достоверността на един документ визуалното сравнение с образец от оригиналния печат на фирмата е много по-надеждно от сравнение с образец от подпис защото печатът е постоянен, а подписите на едно и също лице най-често са с непостоянна форма или пък подписът е на заместник или на упълномощено да подписва документи лице.

Служителите в предприятия, банки и държавни учреждения не могат да правят графологически съдебни експертизи, не могат да анализират подписи като криминалисти, за тях печатът е практически необходим за по-голяма сигурност.

Ето защо не законът, а практиката и нуждата от по-голяма достоверност при работа с документи са наложили масово използването на печати.

При контакти с държавната и особено данъчната администрация обикновено е напълно невъзможно да се подадат документи без да са подпечатани с печата на фирмата.