Дизайн на лого, печат на визитки, бланки и папки

Представяме изпълнени проекти с разработка на дизайн и печат на комплект печатни рекламни материали за фирма, извършваща продажба на ядки.

Поръчката стартира с разработка на дизайн на ново лого.

След това направихме дизайн и печат на визитни картички с новото лого и фирмени папки с джоб (и прозорче за поставяне на визитка в папката), които бяха необходими на клиента за провеждане на рекламна кампания, свързана с презентация на дейността пред големи клиенти - редовни купувачи на ядки.

Визитките са двустранни, цветни, на български и английски език, печат върху картон хроммат 300 гр/м2.

Накрая направихме и дизайн на фирмена бланка за Word, която да служи за продължаване на рекламната кампания по електронна поща и за делова кореспонденция.

Всички изделия са поръчани и разработени изцяло онлайн, чрез поръчка в нашия сайт и електронна комуникация, без пряка среща с клиента.

Запознахме се с клиентката лично едва при предаване на готовите изделия, които тя пожела да получи на място с цел обсъждане на следващи проекти.

Изпълнение: 
Юни, 2018
Дизайн на лого и визитни картички
Дизайн на фирмени папки с джоб и прозорче за визитка
Дизайн на фирмени бланки за Word