Графичен дизайн и предпечатна подготовка

Графичен дизайн и предпечатна подготовка на брошури, книги, печатни издания и рекламни материали, графична обработка на изображения, рисуване на илюстрации, схеми и таблици, векторизиране.

Създаване, конвертиране и обработка на електронни издания в PDF формат.

Услуги за графичен дизайн и предпечатна подготовка

  Графичен дизайн и предпечатна подготовка
 • Набор, корекция и редакция на текстове

 • Страниране на брошури и книги

 • Сканиране и ретуширане

 • Тонална оптимизация на изображения

 • Цветова оптимизация на изображения

 • Ретуширане и графични ефекти на изображения

 • Векторизиране на растерни изображения

 • Рисуване на векторни таблици и схеми

 • Рисуване на векторни чертежи и илюстрации

 • Графичен дизайн на книги и печатни издания

 • Дизайн на рекламни карета и банери

 • Дизайн на корици

 • Подготовка на файлове за офсетов и дигитален печат

 • Професионално управление на точни цветове за печат

 • Цветоотделяне и експонация на филми и форми за печат

 • Подготовка на печатни издания в PDF формат и електронни книги

 • Конвертиране на печатни издания в PDF формат

 • Превод и смяна на езика на печатни издания в PDF формат

 • Оптическо разпознаване на езика на печатни издания в PDF формат и преобразуване в текст

 • Оптическо разпознаване на езика (OCR) на сканирани печатни материали и преобразуване в текст

За повече информация, моля обадете се или изпратете запитване.