Дизайн на лого, визитки и листовки за езиков център

Проекти за дизайн на лого, визитни картички и листовки за нов езиков център за деца и ученици. Работата по тези проекти включва следните дейности:
  • Дизайн на ново лого за езиковия център
  • Дизайн и печат на визитни картички
  • Дизайн и печат на визитни листовки
  • Регистрация на центъра в Гугъл карти
  • Създаване на QR код към съществуващ сайт на езиковия център
  • Отпечатване на QR кода в листовките и визитните картички

Визитките са отпечатани на 300 гр/м2 картон хроммат, двустранни (на гърба има карта за разположение на центъра), цветни.

Листовките са с размер 145 х 108 мм, двустранни, цветни, хроммат хартия 150 гр/м2 и са предназначени за раздаване и разпространение в училища в района на учебния център в ж.к. Люлин преди началото на учебната година с цел записване на ученици в курсовете по английски език и испански езици, провеждани от центъра.

В дизайна и предпечатната подготовка на логото, визитките и листовките са използвани стандартните цветове на знамето на Великобритания - Pantone 280 и Pantone 186.

Всички поръчки са приети и изпълнени онлайн със съгласуване на проекти по електронна поща.

Доставка на готовите изделия извършихме ние на място в учебния център.

Изпълнение: 
Юни - Юли 2018 год.
Дизайн на лого и визитки за езиков център
Дизайн на лого и листовки за езиков център
Дизайн на лого и листовки за езиков център