Дизайн и предпечат на листовки и етикети ВЕГА ПЛЮС

Листовки за хранителна добавка ВЕГА ПЛЮС

Графичен дизайн и предпечатна подготовка на листовка за комплексна хранителна добавка по оригинална рецепта на д-р Димитър Пашкулев, произведена в Германия по поръчка на българската фирма Нупровиа ЕООД.

Листовката е предназначена за рекламно разпространение от Нупровиа ЕООД в търговски обекти и вериги магазини за хранителни добавки в България, както и за информация за всички интересуващи се от здравословно хранене.

Формат А5, двустранен офсетов пълноцветен печат, хартия хромгланц 150 гр/м2.

 • Дизайн и предпечатна подготовка на листовка
 • Продуктова рекламна фотография - снимките на продукта за листовката са направени от нас
 • Векторизация и обработка на лога и векторни илюстрации в дизайна на листовката
 • Тифецване (премахване на фона) на снимки, тонална и цветова корекция и оптимизация
 • Генериране на QR код към сайта на фирмата
 • Подготовка на снимките на продукта за публикуване в сайта на фирмата.
 • Пълноцветен офсетов и дигитален печат на листовката (в различни тиражи).

Етикет (стикер) за хранителна добавка ВЕГА ПЛЮС

Редакция на дизайн и предпечатна подготовка за етикет (стикер) за кутии на хранителната добавка ВЕГА ПЛЮС - два вида - на български и немски език.

Редакцията на дизайна включва промени и подобрения, изисквани от клиента и е извършена на основата на предходен графичен проект от друг неизвестен за нас автор във формата на файл (проект за дизайн), предоставен от клиента във форма неподлежаща на редактиране поради преобразуване на текстовете във файла в криви и сливане на елементите в един единствен слой.

За съжаление, честа практика е недобросъвестни колеги да предоставят на клиентите си файлове във вид неподлежащ на последваща обработка, дори когато за работата им е било заплатено съгласно договореното. Това е нелоялен вид търговска практика (целяща да попречи на клиента да възложи работа с файла на друг изпълнител), която ние осъждаме и никога не използваме.

Това наложи замяна на текстовете с подобни шрифтове, групиране на елементите в групи и слоеве, замяна на цветове съобразно стандарта FOGRA39 и същевременно така стана възможна промяна на информацията в текущата версия и бъдещи изменения в етикета.

Преработката е съобразена с размери и технически изисквания за печат по вътрешните стандарти на печатницата.

Етикетът е с размер 380 х 115 мм, едностранен цветен печат, предназначен за отпечатване в Германия по поръчка на Нупровиа ЕООД - България, съответно за разпространение на продукта в Германия и в България.

Дизайнът и цветните настройки са съобразени с възприетите в Европа германски стандарти за предпечатна подготовка за офсетов печат FOGRA39 (ISO 12647-2:2004).

След завършване на работа на клиента е изпратен PDF файл със съдържание и дизайн на етикета напълно достъпно за всякаква следваща редакция, както и годен за печат по всички професионални стандарти.

Нов дизайн на етикета през 2021 г:

През есента на 2021 г. клиентът поиска нова преработка на етикета за ползване за кутии на продукта с по-малък размер, което наложи както промени в размера на етикета, така и цялостна реорганизация на дизайна и съдържанието. Благодарение на вече извършената преработка на дизайна във форма, подлежаща на редактиране, промяната стана бързо и безпроблемно.

Новият дизайн на етикета може да видите в сайта на клиента. Снимките на по-малката кутия с новия етикет също са направени от нас в началото на 2022 г., като същевременно съдействахме на клиента и за публикуване на новите актуални снимки в страниците за продукта Вега Плюс в сайта на клиента.

 • Усъвършенстване на дизайн и предпечатна подготовка на етикет за кутии
 • Векторизиране и обработка на лога и векторни илюстрации
 • Набор, предпечат и оформление на таблици на български и немски езици
 • Генериране на векторен баркод за продукта, баркодът е отпечатан в етикета

Дизайн на етикета от 2020 г. (380х115 мм)

Дизайн и предпечатна подготовка за етикети ВЕГА ПЛЮС

Преработен дизайн на етикета от 2021 г. (300х95 мм)

vega_plus_300x95_1600px.png

Поръчките са приети и изпълнени онлайн чрез нашата платформа за онлайн дистанционна работа с клиенти.

Допълнителна информация за продукта може да намерите в уеб сайта на Нупровиа ЕООД. (вижте линк по-долу, сайтът не е наша разработка)
Изпълнение: 
2017 - 2022 год.
Дизайн и печат на листовки
Дизайн и печат на листовки
Дизайн и предпечатна подготовка на етикети