Печат на визитки

Как се изработват визитки, кой носи отговорност за дизайна и качеството? Разликата между печатници и рекламни агенции при печат на визитки. Шаблони за визитки. Конструктори за визитки.

Дигитален печат на визитки с Xerox® Versant® 80 Press!

 Xerox® Versant® 80 Press

Кой извършва печат на визитки

На пазара има два типа фирми, които изработват визитки - малки печатници и рекламни агенции.

Защо големите печатници не печатат визитки

Визитката е много малко по размери и тираж печатно изделие - в сравнение с листовка, плакат, книга или списание. Обикновено е 5х9 см и се печата в малки количества. На един печатен лист за нашата машина се поместват 30 визитки. 120 визитки се отпечатват само с 4 печатни листа.

Това е нищожен тираж за една голяма и мощна, тежаща няколко тона и заемаща цяла стая печатна машина, проектирана и използвана за печат на десетки или стотици хиляди големи печатни изделия дневно. Подготовката на тази машина за печат на дадена поръчка отнема половин - един час и след това печата със скорост 1000 печатни листа в час.

Минималният и тираж за една поръчка е 1000 печатни листа. Безсмислено е да ползвате такава машина за отпечатване на 4 печатни листа. Все едно да използвате празен товарен камион за да превозвате чанта.

Затова големите печатници не печатат визитки - не биха имали печалба или биха го правили на изключително висока цена. Така както би било много скъпо и неразумно да превозвате една чанта с огромен и празен камион.

Печат на визитки от малки печатници

Визитки печатат малки печатници, с малки печатни машини, предназначени за малки по размери печатни изделия и малки тиражи. Често те дори не ползват истински офсетови или дигитални печатни машини, а цветни лазерни принтери и цветни копирни машини от нисък или среден клас.

Малките печатници предлагат ЕВТИНА изработка на визитки от готов файл.

Те естествено НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ за качеството на предпечатната подготовка и графичния дизайн! Все пак файлът си е Ваш и отговаряте за неговата годност за печат.

Ако има грешки във файла, ако се отпечатат неочаквани цветове или лоши изображения, печатницата ще Ви каже, че проблемът е в неправилната предпечатна подготовка на файла, макар да има вероятност грешката да е и в неправилно отпечатване или неизправна печатна техника.

Понякога печатниците за визитки разполагат и с персонал за елементарна предпечатна подготовка на визитки, но не очаквайте много от такива специалисти - най-често това са млади хора, начинаещи в предпечатната подготовка и без образование и опит в графичния дизайн.

Текучеството на кадри е голямо. Веднага щом тези начинаещи специалисти по предпечатна подготовка и графичен дизайн добият опит и познания, те отиват да работят в голяма печатница или рекламна агенция, където получават по-високи заплати.

Ние не предлагаме такъв тип чисто печатна услуга. Ако имате готов дизайн и готов файл, за който сте сигурни, че сте направили правилна предпечатна подготовка, ако вече сте печатали от този файл и сте доволни от резултатите, потърсете печатница и предайте файла си там.

Шаблони (темплейти) за визитки

Много печатници за визитки предлагат шаблони (темплейти) за дизайн на визитки. Това позволява евтин печат на визитки защото предпечатната подготовка на визитка от шаблон се прави само за няколко минути - сменяте фирмата, името и телефоните и визитката е готова за печат.

Ние не предлагаме шаблони за визитки. С шаблони не може да се направи качествен и интересен, оригинален дизайн. Вашата дейност е уникална. Стремим се да разберем какво правите, какви са целите Ви, как да въздействаме на вашите клиенти чрез композиция, цветове и шрифтове.

Можете да разгледате нашата Галерия визитки и да ни посочите ако харесвате някакъв пример. Това не означава, че ще отворим готов файл и само ще сменим фирмата и името. Не. Означава само, че ще знаем какъв тип композиция и цветове харесвате и ще разработим подобна, но оригинална и изцяло съобразена с Вашата дейност и цели.

Конструктори на визитки

Някои печатници предлагат и онлайн конструктори на визитки. Както и при шаблоните, целта е отново да се спести време за дизайн и предпечатна подготовка.

Конструктурът за визитки постига дори още по евтина изработка на визитки, защото вместо квалифициран оператор (получаващ заплата) да прави предпечатната подготовка и дизайна, Вие го правите безплатно в сайта на печатницата.

Влизате в сайта, избирате някакъв шаблон, въвеждате текстове и лого, записвате визитката за печат и натискате бутона "Плати поръчката". Печатницата получава готов файл и отпечатва евтино визитките.

Ние не предлагаме и не препоръчваме използването конструктор за дизайн и предпечатна подготовка на визитки.

Първо, средствата за дизайн във всички конструктори са елементарни. В сравнение с истински софтуер за графичен дизайн те изглеждат като елементарна игра за първокласници.

Второ, допускаме, че не сте професионалист по графичен дизайн. Ако бяхте такъв, то щяхте да ползвате истински софтуер, а не онлайн конструктор за визитки. И ако не сте опитен в дизайна, то едва ли ще направите добър дизайн на визитки.

Считаме за разумно Вие да вършите работата, в която сте специалист и да не губите от ценното си време, а дизайнът оставете да направим ние.

Трето, цветът на монитор и цветът на печат се управляват по съвсем различен начин. Има много цветове, които могат да се покажат на монитор, но не могат да се отпечатат, има още повече цветове, които могат да се отпечатат, но не могат да се видят на монитор.

Онлайн конструкторите на визитки решават този проблем като използват само цветове, които се отпечатват така, както изглеждат на монитор. Това силно ограничава възможностите за избор на цвят и прави управлението на цвета несигурно.

Различни монитори (марки, качество) показват цветовете различно и печатницата не знае точно какъв цвят е виждал клиентът при конструирането на визитката. Нито пък Вие може да сте сигурни какъв цвят ще получите в отпечатаните визитки.

Рекламни агенции

Рекламните агенции предлагат разработка на графичен и рекламен дизайн на визитката, отговарят за предпечатната подготовка и за качеството на отпечатаните визитки.

Печат на визитки от ОРИОНА ДИЗАЙН

Ние предлагаме точно такава услуга. Професионална разработка на дизайн и предпечатна подготовка, последвани от качествен печат, при което носим пълна отговорност за продукта и не се оправдаваме с грешки в изпратени от клиента картинки, лого или други илюстрации.

Дори ако изпратите готов файл ние ще проверим всеки елемент в него дали отговаря на изискванията и едва когато сме сигурни, че можем за гарантираме добър дизайн и качествен печат, ще отпечатаме визитките след като одобрите изпратен от нас проект.

Също така ще анализираме дизайна, цветовете и шрифтовете ще обсъдим с Вас дали не могат да бъдат подобрени, ако желаете, ще разработим и други варианти за оформление.

Печат на визитки с Xerox - Versant® 80 Press

За печат на визитки ползваме професионална дигитална печатна машина Xerox - Versant® 80 Press.

Xerox® Versant® 80 Press

Печат на визитки с висока резолюция

Xerox - Versant® 80 Press печата с резолюция 2400 х 2400 точки на инч!

За сравнение - най-често визитки се печатат с цветни принтери и копирни машини от нисък и среден клас с резолюция 600 х 600 точки на инч.

Ние предлагаме печат на визитки с четири пъти по-висока резолюция!

Защо е важно това? Защото от резолюцията зависи колко нюанса от даден цвят и колко фини детайли може да отпечата дадена печатна машина.

Обяснението е просто - когато резолюцията е 4 пъти по-висока това означава, че печатните точки в един линеен сантиметър са 4 повече, а в квадратен сантиметър - 16 пъти повече!

По-големият брой печатни точки позволява печат на много по-фини детайли в изображението и много по-голям брой цветни нюанси.

Печат на визитки с точни цветове

Xerox - Versant® 80 Press има система за индустриално стандартизирано полиграфическо управление на цвета и система за автоматична калибровка при всяка печатна задача. Това гарантира предсказуем и винаги еднакъв стандартизиран цвят.

С тази машина не гадаете какъв цвят ще бъде отпечатан. Цветовете се задават според професионални цветни каталози с точни метрични стойности, а не "на око" гледайки монитора. И машината ги печата точно според индустриалните стандарти.

Ползвайки Xerox - Versant® 80 Press един професионалист по предпечатна подготовка дори не се нуждае от цветен монитор за да управлява цвета. Той ЗНАЕ какъв ще бъде цветът след печат дори мониторът да не е калибриран и да изкривява цветовете, дори да ползва черно-бял монитор.

Печат на визитки с дебел картон

Xerox - Versant® 80 Press позволява печат с картон до 350 гр. Не всички визитки се печатат с толкова дебел картон, обикновено се ползва 250 - 300 гр, но е добре да знаете, че е възможно, ако го поискате.

Печат на визитки, които не са извити

Обикновените лазерни принтери и цветни копирни машини при печат изкривяват, извиват картона защото го нагряват до висока температура и го огъват при преминаване през машината. Някои картони след това естествено се възстановяват и изправят, но много други, особено ефектни картони с някакво покритие, запазват извитата си форма и след това имате визитки, които са леко извити.

Xerox - Versant® 80 Press има система за автоматично изправяне на картона при излизане от машината (изкривява го в обратна посока) и отпечатаният лист излиза от машината прав и равен. Така получавате идеално прави визитки, с впечатляващ и професионален външен вид.

Нямате повече грижи!

След като разработим дизайна, отпечатаме и Ви предадем визитките, ние продължаваме да работим за Вас. Поддържаме архив, където се пазят Ваши файлове, проекти за визитки, лога. Като Ви свършат визитките може да поръчате нови само с едно обаждане по телефона.