Предпечат на визитки

Тази страница е за онези от Вас, които желаят сами да разработят технически правилен проект за своите визитки или други печатни рекламни материали и съдържа подробна полиграфична информация и обяснения на термини, свързани с предпечатна подготовка на визитки и други печатни материали.

Ако нямате време или интерес да разучавате детайли за предпечатната подготовка, а искате бързо да направите поръчка за изработка на визитки, може да не четете този текст, преминете направо към страницата за поръчка на визитки.

Растерни изображения

Растерните изображения се състоят от микроскопични точки, наречени пиксели (pixel идва от picture element = елемент на картината).

Растерните изображения са като шахматна дъска с голям брой квадратчета, всяко от които с независимо определен собствен цвят, които са достатъчно малки за да не се виждат от човешкото око и така създават илюзия за непрекъснати цветове, каквито са цветовете в природата.

Изображенията, създавани при сканиране и фотографиране са винаги растерни изображения. Растерни изображения се създават също и с програми за компютърно рисуване като Фотошоп. Повечето картинки и всички снимки, които ще намерите в Интернет, са растерни.

Предимството на растерното изображение е възможността да се изобразява детайлна цветна информация, милиони възможни цветове в една и съща картинка, както и плавни цветни преходи. Качествената цветна фотография е възможна само във формата на растерни изображения.

Най-често ползваните файлове за растерни изображения са с окончание (разширение) на файла: JPG, PNG, GIF, TIFF, PSD.

Абсолютен размер в пиксели

Броят на пикселите - цветни точки - представлява абсолютният размер на едно растерно изображение.

Примерно ако едно изображение има 600 пиксела по ширина и 600 пиксела по височина - казва се, че то е с размер 600х600 пиксела.

Проверка на абсолютния размер в пиксели

Обикновено се прави с преглеждане на файла с програма за редактиране на изображения.

Но има и по-лесен метод - посочете файла и задръжте курсора за малко неподвижен. Отдясно на курсора ще се покаже кратка бележка за свойствата на файла, включително неговия размер в пиксели.

Резолюция и печатен размер

Абсолютният размер в пиксели е различен от печатния размер, например в сантиметри. Едно и също изображение с постоянен брой пиксели може да се отпечатва с най-различни печатни размери. При по-малък размер ще се отпечатат повече пиксели в сантиметър, при по-голям размер - по-малко.

Това е понятието резолюция - тя определя колко пиксела се отпечатват в инч или сантиметър от печатния размер на изображението

Ако горното примерно изображение с абсолютен размер 600х600 пиксела се отпечата с ширина 2 инча (5 см), то разделяме абсолютната ширина от 600 пиксела на 2 инча и получаваме резолюцията - 300 пиксела на инч. Казваме, че това изображение ще се печата с резолюция 300 пиксела на инч.

Ако отпечатаме същото изображение с ширина 1 инч (2.5 см), то резолюция ще стане 600 пиксела на инч.

А отпечатано с ширина 0.5 (1.3 см) инча, то би имало резолюция 1200 пиксела на инч, ако печатната машина позволява печат с такава резолюция.

Възприето е резолюцията да се посочва в инчове, макар че може да се изрази и в сантиметри. Тъй като основният софтуер за предпечатна подготовка се произвежда от американски фирми, където ползват инчове, то професионалистите са свикнали да работят с резолюция в инчове.

Не е проблем да изразите резолюцията и в сантиметри, като разделите резолюцията в инчове на 2.54. Един инч е 2.54 сантиметра. Резолюция от 300 пиксела на инч е равна на резолюция от 118 пиксела на сантиметър (300 : 2.54).

Ето това е понятието за резолюция - колко пиксела се отпечатват в единица хоризонтален или вертикален размер на отпечатаното изображение.


Често се смесват понятията и за абсолютния размер 600х600 пиксела също се говори като за резолюция. Примерно може да ви кажат, че файлът няма достатъчно резолюция защото абсолютният му размер е малък, защото няма достатъчен брой пиксели.

Това е заблуждаващо, но не е неправилно, защото малкият абсолютен размер прави невъзможен печат с достатъчно резолюция - такава, при която пикселите остават достатъчно малки и невидими и се създава илюзията за непрекъснат цвят.


Може ли като променяме резолюцията да печатаме изображенията с каквито искаме размери - да ги увеличаваме и намаляваме както е нужно?

Не не може! Когато отпечатваме по-малък брой пиксели на един инч или сантиметър, те се отпечатват ПО-ГОЛЕМИ! И в един момент стават видими и илюзията за непрекъснат цвят се разрушава.

Също така не е добре да се печатат файлове с прекалено голям брой пиксели на инч защото тогава те стават повече от максималния брой пиксели, които може да отпечата печатната машина.

Ако подадем на печатна машина повече пиксели, отколкото тя може да отпечата, то какво става?

Машината намалява преди печат размера на снимката в пиксели като изтрива излишните пиксели. Така намалява резолюцията до своите печатни възможности. Това тя прави автоматично и обикновено влошава качеството на изображението.

Защо се влошава? Защото когато намалява броя пиксели тя слива съседни пиксели и изчислява цвета на новия пиксел като средна стойност на тези, които са слети. Ако се сливат черен и бял пиксел, то новият ще е сиво 50%. Така се заличават острите граници, примерно ако това е геометрична фигура линия или текст, контрастните граници се размазват, замъгляват.

Не е добре да се оставя на печатната машина автоматично да намалява броя на пикселите изображението. Трябва да и се подадат за печат толкова пиксели, колкото тя може да отпечата според своите възможности.

Има софтуер (Photoshop и др.) чрез който можете да промените абсолютните размери като увеличите или намалите броя пиксели като имате контрол и коригирате множество параметри, така че да получите оптимален за целите си резултат.

Един е методът за промяна на броя пиксели когато искате да запазите плавни цветни преходи в снимка, съвсем друг когато променяте размери на лого или картинка на диаграма, таблица или текст - с остри контрастни граници между отделни цветни елементи - които не искате да се замъгляват и сливат.

Машината не може да прецени това, тя не знае какъв е вида на изображението и каква цел има това изображение. Затова е добре оптималните размери да се настроят с подходящ софтуер или да се търсят картинки, които имат предварително достатъчни за печат размери.

Промяна на абсолютния размер в пиксели

Абсолютният размер в пиксели може да се променя с програма за редактиране на изображения, като се изтриват или добавят нови пиксели, при което обаче неизбежно се влошава малко или много качеството на изображението.

Проблемът е, че както когато добавя, така и когато изтрива, софтуерът трябва да изчисли цвета на новите пиксели, които се добавят, или които се сливат при намаляване. Цветът се изчислява като средна стойност на съседните пиксели, които ще бъдат слети или съседните пиксели, които ще ограждат добавен нов пиксел. От това се получава размазване, нарушаване на контраста и фокуса на изображението.

Влошаването на качеството при намаляване на броя пиксели е по-малко, при увеличаване на броя пиксели качеството се влошава повече. Тоест по-добре е да имате голяма снимка, която да намалите, отколкото малка, която да трябва да увеличавате.

Когато увеличението / намалението не е голямо, промяната в качеството може практически да не се вижда или да е минимална. Също така професионалният софтуер разполага със средства да възстанови в някаква степен изгубеното качество (примерно да изостри изображение, което след промяна на размера се е замъглило).

Най-добре е обаче при фотографиране, сканиране или рисуване на растерни изображения, или когато търсите картинки и снимки, те да бъдат оригинално с необходимия или близък размер в пиксели, който след това да не изисква големи промени.

Какъв размер в пиксели е необходим за печат на визитки?

Следвате следното правило - за всеки 1 милиметър от размера на снимката във визитката са необходими най-малко 10 пиксела в картинката.

Примерно - искате целият фон на визитката да е отпечатан с някакво фоново изображение. Ширината на визитката е 90 мм. Умножаваме 90 мм х 10 пиксела и получаваме необходими най-малко 900 пиксела по ширина за получаване на качествен печат.

Искате да се отпечата снимка с ширина 3 см? Това са 30 мм х 10 пиксела, значи трябва да изпратите картинка с ширина най-малко 300 пиксела.

Ако изображенията са по-големи от необходимото - няма проблем, изпратете ги, ще ги редактираме така, че да имат нужните размери за печат.

Ако изображенията са малко (до 20-30%) по-малки от необходимото, не губете надежда, изпратете ги - обикновено е възможно да се увеличат и коригират с професионален софтуер за обработка на изображения.

Но ако са 50% или по-малко от необходимото - трябва да потърсите други или да ни възложите ние да потърсим подходящи. Тогава ги изпратете само като пример какво искате да търсим.

Векторни изображения

Векторните изображения не съдържат пиксели или цветни точки. Те са непрекъснати и представляват математически (векторно) описани геометрични фигури. Това позволява те да се променят по размер без да се влошава качеството им на печат.

Представете си изображение на окръжност.

Ако това е растерно изображение, то ще се състои от пиксели и за да промените размера му, трябва да прибавяйте или изтривате пиксели, което поврежда качеството.

Ако окръжността е векторно изображение, то това е един математически запис къде в страницата се помества центърът на окръжността и какъв е нейният радиус. В изображението няма пиксели. Когато го изпратите за печат, принтерът разполага центъра на окръжността в посоченото място на страницата, очертава радиуса и го запълва с посочения във формулата цвят.

Искате да го увеличите или намалите - това променя само числото указващо размерът на радиуса в математическата формула. Така е и с много по-сложните фигури - при промяна на размера се променят само числата, които описват размерите на фигурата във векторното и описание.

Затова векторните изображения могат да се увеличават и намаляват както искате и винаги ще се отпечатат с максималното качество, което позволява печатната машина.

Работейки на компютър вие ползвате постоянно векторни изображения защото всяка буква и символ от текста, който пишете или четете, е векторно изображение.

Това Ви позволява в програмата за редактиране на текст да променяте както искате размера на шрифта - дали ще отпечатате заглавието с 10 пункта или 60 пункта размер - качеството на текста няма да се промени.

Векторни изображения се ползват също за създаване на диаграми, схеми, различни илюстрации и фигури - от прости геометрични фигури като кръг и правоъгълник до сложни многоъгълни форми.

Векторните изображения най-често се състоят от една фигура или комбинация от множество групирани фигури, всяка от които има свой собствен цвят едноцветно запълване и контур със същия или друг цвят.

Съществуват обаче и сложни многоцветни векторни фигури, при които изменението на цвета се управлява също както формата им от математически формули, създаващи най-различни шарки - от плавни преливки до сложни текстури.

Векторно лого за визитки

Най-често логата се изработват като векторни изображения. Това позволява логото да се отпечата в огромен размер на крайпътен билборд, по-малко в печатна листовка или каталог и още по-малко при дизайн на визитна картичка.

Когато логото е векторно, при разработка на варианти за визитката могат да се правят проекти с различни размери на логото.

Затова както всички други рекламни агенции и печатници ние също ще искаме да ни изпратите по възможност логото си във векторен файл.

Векторните изображения най-често са с окончание (разширение) на файла: PDF, EPS, AI, CDR, SVG.

Ако имате подобен файл най-вероятно логото в него е векторно, но не е напълно сигурно - всички тези видове файлове могат да съдържат както векторни, така и растерни изображения. Пратете го и ще проверим.

Векторизиране на лого

Ако имате лого само като растерен файл, то обикновено можем да го векторизираме.

Често това може да се направи автоматично от софтуер за векторизиране и тогава го правим безплатно.

При трудни и сложни лога с много детайли или лошо качество на растерното изображение автоматичната векторизация не работи. Тогава се налага да прерисуваме логото векторно ръчно.

Това означава, че логото се пресъздава от оператор наново с програма за векторно рисуване. Все едно го рисувате с четка и молив, само че с компютърна програма. Цената зависи от сложността на логото и времето необходимо да се извърши такава работа.

Понякога е лесно, става за няколко минути и го правим безплатно. В други случаи се изискват няколко часа работа. Колко струва - изчислява се на база часове работа на оператор.

Но ако виждаме във Вас перспективен клиент, ако сте наш редовен клиент, ако имате изработен от нас или поръчан сайт или други печатни материали, и тази работа ще извършим безплатно.

Имайте само предвид, че при безплатно векторизиране на лого векторните файлове остават в нашия архив за бъдещи поръчки и не ги получавате като част от поръчката. Получавате само визитките. Ако искате да получите и векторното лого, тогава работата се заплаща и получавате векторния файл. Но само ако поискате, не Ви задължаваме.