Населено място, ЕИК или сайт в печата на фирмата?

Защо при изработка на печат в него се поставя населено място?

Образец на печат с населено място София

При изработката на печати съществува дългогодишна традиция освен названието на фирмата да се посочва и населеното място, където тя е регистрира.

В миналото, основание за това бе фактът, че фирмите се регистрираха във фирмени отделения към окръжните съдилища и да се направи справка по регистрацията на дадена фирма бе необходимо да се знае градът, където тя е регистрирана.

Една такава проверка изискваше време и затова много търговски сделки изискваха да се представи документ - "Актуално състояние на фирмата". Този документ се издаваше от фирменото отделение на съда, където е регистрирана фирмата и имаше валидност 3 месеца.

Всичко това се промени след 2008 г. и създаването на Търговския регистър, където онлайн може да се направи лесно и бързо справка за регистрираните данни за всяка фирма, сдружение, организация.

И все по-често ни питат - трябва ли при изработка на печат в него да се посочва населеното място, където е регистрирана фирмата? И каква е ползата от тази информация?

Първо, трябва да се подчертае, че изработката на печати и тяхното съдържание не е конкретно установена с нормативен акт.

Търговецът сам решава какво да се изписва на печата му и трябва да се ръководи единствено от прагматични цели и нуждата на своя бизнес.

Изписването на фирмата в печата е единственото задължително нещо - в точно съответствие с названието, вписано в Търговския регистър. Ако е вписано и название на латиница, може да се включи и това название в дизайна на печата.

Изписването на града или населеното място не е задължително, но може да е полезно за вашите партньори - да знаят къде извършвате своя бизнес, особено ако този бизнес е локален.

При това не е задължително това да бъде населеното място, където е регистрирана фирмата. Имаме клиенти, чиято фирма е регистрирана примерно в с. Негован.

В този случай е по-правилно в печата да се изпише София, а не с. Негован, т.е. мястото, където фирмата извършва реално своята дейност или където е реалният адрес на управление.

Изписване на ЕИК (Булстат) в печата

В някои случаи е по-добре вместо населено място да се изписва ЕИК в печата. Това позволява всеки интересуващ се да направи бърза справка онлайн в Търговския регистър.

Много хора избират тази възможност, ако фирмата е регистрирана в малко и неизвестно населено място.

Други предпочитат този вариант защото дейността им е в цялата страна, имат офиси в различни населени места, не искат да посочат един адрес като основен или оперират извън България и малко или въобще нямат дейност в населеното място по регистрация.

Изписване на ЕИК (Булстат) на латиница

В тези случаи, при изработка на печат с текст на български и на английски или на друг чужд език (наричано още изписване на латиница) , възниква въпросът как да се изпише ЕИК (Булстат) на латиница?

Ако фирмата е регистрирана по ДДС, решението е просто, ДДС номерът съдържа BG и това е международно разпознаваемо изписване за ДДС или VAT номер (Value Added Tax).

Ако фирмата не е регистрирана по ДДС, специалистите по английски език препоръчват ЕИК да се изписва като UIC (Unified Identification Code).

Изписване на уеб сайт в печата на фирмата

Изработка на печат с уеб сайт в печата на фирмата

Ние предлагаме още по-съвременно, ефикасно и полезно от рекламна гледна точка решение.

Вместо населено място, ЕИК, VAT или друг идентификационен номер, поставете адреса на сайта си в печата на фирмата.

Повечето сайтове в страниците ЗА НАС или КОНТАКТИ, предоставят данни за регистрация на фирмата и за населено място (места, ако са повече от едно), където тя извършва дейността си, както и своя ЕИК или ДДС номер.

Това предоставя бърз и лесен начин за интересуващия се да провери състоянието на фирмата в Търговския регистър, но и много по-разширена информация за дейността на фирмата.

Тогава всеки отпечатък, който поставяте върху различни документи се превръща в елемент на вашата реклама и би могъл да доведе до повече посещения в сайта на фирмата и повече клиенти и продажби.

Но аз още нямам фирмен сайт?

Ако още нямате сайт на фирмата, при нас можете поръчате изработка на сайт заедно с печата си.

Ние ще намерим и регистрираме подходящ домейн за Вашия сайт за броени минути след поръчката на печата.

Така домейнът може да се постави в дизайна на печата веднага, а сайтът да планира и направи когато сте готови със съдържание за него.

При такава комбинирана поръчка ще получите още и безплатна разработка дизайн на фирмено лого.

Поставяне на QR код в печата на фирмата

И накрая, предлагаме още по-модерно и лесно за Вашите партньори решение със силен рекламен ефект - вместо населено място поставете в центъра на печата QR код.

Ние ще генерираме QR код за Вашия печат безплатно. Възможни са различни видове QR код, като всеки от тях може да съдържа различни видове данни - адрес на сайт, адресни данни в населено място, описание на дейността, електронна визитна картичка, рекламен текст и др.

Така всеки Ваш партньор със смартфон ще може чрез сканиране на печата върху Ваш документ да получи подробна информация за Вашата дейност и информация за връзка с Вас чрез посещение на Вашия сайт или информацията за контакти.

Ако нямате инсталирано приложение за сканиране на QR кодове във Вашия смартфон, препоръчваме QR Code Reader за Android.