Изработка на печати

Населено място, ЕИК или сайт в печата на фирмата?

Изработка на печат с уеб сайт в печата на фирмата

Защо при изработка на печат се поставя населено място по регистрация на фирмата? Дали това е задължително и какви други възможности съществуват?

Изписване на ЕИК, Булстат, VAT номер при дизайн на печата?

Съвременно решение – вместо населено място или ЕИК включете адреса на сайта си в печата на фирмата.

Клишета за печати

Ориона Дизайн изработваме клишетата за обикновени и автоматични печати от фотополимер. Клишетата от фотополимер са с високо качество, голяма трайност и позволяват изработка на печати с фини детайли. Технологията е фотохимична и подобна на проявяване на снимки. Не се използват или отделят вредни за човека или природата вещества.

Удължени автоматични печати

Видове, размери и цени за удължени автоматични печати. Удължените печати са с по-малка височина от стандартните печати.

Правоъгълни автоматични печати

Видове, размери и цени за правоъгълни автоматични печати. Правоъгълните печати имат по-голяма относителна височина от стандартните.

Джобни автоматични печати

Видове, размери и цени за джобни автоматични печати. Предлагат се както кръгли, така и правоъгълни. Джобните печати се предпочитат от хора, които често пътуват и трябва да носят печат със себе си. За интензивна ежедневна работа в офиса и подпечатване на множество документи препоръчваме настолен автоматичен печат - с него се работи по-лесно, прави по-добри отпечатъци и е по-здрав.

Кръгли автоматични печати

Видове, размери и цени за кръгли автоматични печати. Фирмените печати най-често се правят с кръгла форма, която превръща печата в отделно изображение, подобно на лого, отличава го от околния текст в документа, който е разположен в редове и колони.

Стандартни автоматични печати

Видове, размери и цени за стандартни автоматични печати. Стандартните печати имат правоъгълна форма, подходяща за 3 - 5 реда текст. Те събират повече редове от удължените печати, но по-малко редове от правоъгълните печати.

Овални автоматични печати

Видове, размери и цени за овални (елипсовидни) автоматични печати. Най-често се ползват, когато в печата трябва да се постави продълговато лого.